Strona pod domeną www.skupzlomuskoczow.pl jest stroną o charakterze informacyjnym.

Administratorem Strony jest FUH Złomakmetal Tomasz Lachowski z siedzibą w Skoczowie, przy ul. Jodłowej 31

NIP 9370005649 REGON 070499829

Zgoda użytkownika na przetwarzanie danych osobowych i wykorzystywanie jest udzieloną na rzecz FUH Złomakmetal Tomasz Lachowski dla wewnętrznych celów statystycznych oraz marketingowych.

Administratorem danych osobowych jest FUH Złomakmetal Tomasz Lachowski

Każdy użytkownik,którego dane osobowe są przetwarzane ma prawo wglądu do swoich danych, ich uzupełnienia,uaktualnienia sprostowania,

czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub żądania ich usunięcia

Skorzystanie z uprawnień wymienionych w pkt. 5 powyżej, jest realizowane poprzez wysłanie na adres zlomakmetal@o2.pl stosownego żądania wraz z podaniem imienia i nazwiska użytkownika.